Neste utsalg:
Fortsatt honning salg. Legger ned webside
Legger ned denne webside, men det er fortsatt honning salg.
Hva gjør birøkteren


Hva gjør birøkteren? 
For å lykkes som birøkter er det essensielt å kunne tilfredstille bienes behov. Klarer man å legge alt til rette for at bisamfunnet trives, vil biene kollektivt produsere mye kvalitetshonning. Jeg velger alltid bigårder med varierte blomster og vekster i nærmiljøet slik at biene enkelt kan hente pollen og nektar. Min jobb er å la biene komme til dekket bord. Her skal de kunne forsyne seg av festmåltider slik at de får det de trenger til mat og yngelproduksjon.

Et bisamfunn må ha god intern kubeplass, en ”god” dronning, hygieniske og isolerende kubematerialer, og en bigård uten forstyrelser fra biler og mennesker. Jeg har tilsyn til hvert samfunn (kube) omtrent hver 10. dag i perioden 1. april til 15. oktober. Utfordringen er å klare å spå hva biene til enhver tid trenger, slik at alt er tilrettelagt. Slik kan kontinuiteten av nektar-samlingen holdes på et jevnt og godt nivå. Jeg må ta hensyn til klima og blomstringstid for de forskjellige vekstene som er viktige for biene.  Samspillet mellom naturen og biene er fantastisk interessant og spennende.

På sensommeren fjerner jeg overskuddshonningen fra hvert samfunn.  De tunge honningkassene blir da tatt inn i slyngehuset. De er stablet i et oppvarmet rom med luft avfukter slik at det kan reduseres honningens vanninnhold.  Når vanninnholdet er akkurat riktig, blir honningen slynget og silt. Gjennom hele denne prosessen er det viktig å håndtere honninga slik at aroma, enzymene og farge er akkurat som rett fra naturen. Alle beholdere er tildekket og honningen holder en temperatur under 30 grader. Etter slynging blir honninga tømt i en beholder slik at den kan røres og bli finkrystallisert.  Uten denne røringsprosessen vil honning fra de fleste norske blomster krystalliseres for raskt, og dermed bli altfor grov. Når honningen er passende finkrystallisert blir den tappet på glass.
Utviklet av Spire Interaktiv AS 2008